ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്താൽത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ മുഖം ലഭിക്കും…!

നിങ്ങളുടെ മുഖം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല തെളിച്ചതോടെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലേ, അതിനായി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും കുരുക്കളും എല്ലാം നീക്കി മുഖം നല്ല തൂവെള്ള നിറമാകുവാൻ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാം. മുഖ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ആയി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും ഫേഷ്യലുകളും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടേറെ പൊടികൈകളും എല്ലാം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖ സൗന്ദര്യം കൂടി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഖ സൗന്ദര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനും വലിയ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാകും.

 

അത് മാത്രമല്ല മുഖ സൗന്ദര്യാം വര്ധിപ്പുക്കത്തിനായി മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ ഉള്ള കെൽമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും മുഘത് വാരി വലിച്ചു തേയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നേക്കാം എങ്കിലും പിന്നീട് അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി നാടൻ വിദ്യയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *