Kerala Police Recruitment 2023, Upcoming Kerala Police Vacancy 2023 for Constable job.

കേരള പോലീസിൽ ജോലി നേടാം,

Kerala Police Recruitment 2023, 

നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോലീസ് ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ കേരള പോലീസ് 2023 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു.കേരള പോലീസിന് നൽകും. കേരള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരു നല്ല അവസരമാണ്.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പോലീസ് ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എച്ച്എസ്ഇ/ഡിഗ്രി യോഗ്യത പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. വിവിധ സെലക്ഷൻ റൗണ്ടുകളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനം, എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് (പിഎംടി), ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി), വൈദ്യപരിശോധന, അഭിമുഖം/രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മികച്ചവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

🔺ജോലി സ്ഥലം കേരളം

🔺ജോലിയുടെ രീതി സർക്കാർ ജോലി

🔺തൊഴിൽ വിഭാഗം പോലീസ് ജോലി

🔺റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പേര് കേരള പോലീസ് 2023.

🔺ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 11000 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)

🔺വിജ്ഞാപനം  ഉടൻ വരുന്നു..

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺലൈൻ

🔺ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://keralapolice.gov.in

✅️യോഗ്യത 1.

ഇന്ത്യൻ പൗരനും കേരളത്തിലെ താമസക്കാരനുമായിരിക്കണം.

✅️അക്കാദമിക് യോഗ്യത:

കോൺസ്റ്റബിൾ:

സ്ഥാനാർത്ഥി എച്ച്എസ്ഇ (10+2) അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കോളേജിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യ യോഗ്യത / അംഗീകൃത ബോർഡുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.

✅️പ്രായ യോഗ്യത:

കോൺസ്റ്റബിൾ:

കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18-വയസ് 

പരമാവധി പ്രായപരിധി 26 വയസ്.

✅️ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് (പിഎംടി) യോഗ്യത.

 പുരുഷ ഉദ്യോഗർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉയരം:

ജനറൽ / ഒ.ബി.സി 165.10 സെ.മീ 5′ 5”

എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 160.02 സെ.മീ 5′ 3″.

നെഞ്ച് അളവ് സാധാരണ 81.28 സെ.മീ 32 “

നെഞ്ചിന്റെ വികാസം 5.08 സെ.മീ 2″.

✅️ഫിമെയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ഉയരം.

ജനറൽ / ഒ.ബി.സി 160 സെ.മീ

എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 155 സെ.മീ.

👉100 മീറ്റർ ഓട്ടം14 സെക്കൻഡ്.

👉ഹൈ ജമ്പ് 132.20 സെ.മീ.

👉ലോങ് ജമ്പ് 457.20 സെ.മീ

ഷോട്ട് പൂട് (7264 ഗ്രാം)609.60 സെ.മീ.

👉ക്രിക്കറ്റ് പന്ത് എറിയുന്നു6096 സെ.മീ

👉കയറുകയറ്റം (കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്)365.80 സെ.മീ.

👉പുഷ്അപ്പ്  അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ് ചെയ്യുക8 തവണ.

👉1500 മീറ്റർ ഓട്ടം5 മിനിറ്റും 44 സെക്കൻഡും.

മെഡിക്കൽ പരിശോധന 

✅️കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച : കണ്ണടകളില്ലാതെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

കേരള പോലീസ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ https://keralapolice.gov.in ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാനും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫയലുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മാറ്റത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി അപേക്ഷകർ ഹാർഡ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കണം.

👉https://keralapolice.gov.in

എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക, തുടർന്ന് വിവിധ ലിങ്കുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്‌ക്രീൻ തുറക്കും.

👉പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഒഴിവുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക.

👉നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം.

👉അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച് രേഖകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക.

👉 അന്തിമ സമർപ്പിക്കൽ ബട്ടൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.

👉എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോം സമർപ്പിക്കുക.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്ലൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ user ID യും password ഉം ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം profile-ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link ലെ Apply Now’ ൽ മാത്രം click ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 31.12.2012-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും, ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് Upload ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫോട്ടോ Upload ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. 01.01.2022 മുതൽ പുതുതായി പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസ്സത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല. അപേക്ഷാഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. Password രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തന്റെ profile ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ സോപാധികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ‘ My applicatlons എന്ന Link – ൽ click ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ print out കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നൽകേണ്ടതാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *